Gminna Biblioteka Publiczna

w Stryszawie

Gminna Biblioteka Publiczna w Stryszawie
Biblioteka to miejsce gdzie nowe technologie wyznaczają nowe zadania, dlatego dzięki naszej ofercie ułatwimy Ci:
  • korzystanie z komputerów bez konieczności ich kupowania,
  • bezpłatny dostęp do Internetu o szybkości 4 Mb/s,
  • możliwość skorzystania z bezprzewodowej sieci WiFi,
  • możliwość skorzystania z multimediów, pakietu Microsoft Office Word 2010
  • sposobność wykonania wydruku komputerowego, ksero.

"W tej bibliotece internet dostępny dla wszystkich dzięki Orange”

Internet za darmo!

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 6 sierpnia 2009 r. zawarły „ Porozumienie w sprawie utworzenia programu internetyzacji polskich bibliotek”. Istotnym założeniem tego programu było wzmocnienie roli informacyjnej i społecznej bibliotek publicznych, tak aby stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi dla społeczności lokalnej. I tak 2010r. Gminna Biblioteka Publiczna w Stryszawie przystąpiła do Programu ,,Biblioteka z Internetem ”. Rezultatem udziału biblioteki był dostęp do szerokopasmowego Internetu, otrzymanie środków na pokrycie kosztów dostępu do Internetu, realizację zadań o charakterze edukacyjnym, popularyzacji wykorzystaniu Internetu przez pracowników i użytkowników biblioteki. Dzięki porozumieniu jakie 23 lipca 2012 roku zawarło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Orange Polska przez kolejne 3 lata użytkownicy naszej biblioteki będą mogli korzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu, a także projektów nowoczesnej edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży.

Copyright: Jadwiga Mikus