Gminna Biblioteka Publiczna

w Stryszawie

Historia Gminnej Biblioteki Publicznej

Nieodłącznym elementem kultury gminy Stryszawa była i jest działalność biblioteki.

Początki jej sięgają roku 1947, kiedy to 1 grudnia Gromadzka Rada Narodowa powołała do działalności Gminną Bibliotekę Publiczną w Stryszawie Zw. Samorządową, która służyć miała czytelnikom
w zakresie wychowania społecznego, kształcenia zawodowego, a także kulturalnej rozrywce na terenie gminy.

W miarę potrzeb społeczeństwa biblioteka miała tworzyć oddziały tak, aby wszyscy obywatele mieli równy dostęp do zbiorów. Jako organ doradczy i opiniodawczy na wniosek Inspektora Szkolnego powołany został Gminny Komitet Biblioteczny. Zarząd pełnił kierownik powołany przez ten organ,           a prawa i obowiązki regulował regulamin. W późniejszych latach biblioteka działała na mocy statutów, które ulegały nowelizacji. Do roku 1973 biblioteka działała pod nazwą Gromadzka Biblioteka Publiczna do czasu, kiedy to w 1973 r. z połączenia gromad powstała gmina Stryszawa, biblioteka przyjęła nazwę Gminnej Biblioteki Publicznej. W jej skład weszły: Gromadzka Biblioteka Publiczna w Hucisku, Gromadzka Biblioteka Publiczna w Lachowicach, Gromadzka Biblioteka Publiczna w Krzeszowie. Siedzibą biblioteki była Stryszawa, a nadzór nad nią sprawował Naczelnik Gminy Stryszawa.

W całej swojej historii biblioteka kilka razy zmieniała swoją siedzibę. Na początku swą działalność prowadziła w domu prywatnym.

W 1964r. została przeniesiona do Dworku Nadleśnictwa w Stryszawie, gdzie zajmowała powierzchnię 60m2, niegdyś salon Tarnowskich.Następne starania i zabiegi o zmianę lokalu przyniosły efekt w 1984 roku, wówczas to przydzielono bibliotece lokal opuszczony przez Ośrodek Zdrowia.
Biblioteka prowadziła tu działalność do 31.12.2005 roku.


Władze gminy widząc jednak potrzebę unowocześnienia i wyjścia naprzeciw potrzebom użytkowników podjęły decyzję przeniesienia biblioteki i przyznanie środków finansowych na adaptację nowego gminnego lokalu w centrum Stryszawy i tak od 02.01. 2006r. biblioteka prowadzi swoją działalność w nowych warunkach lokalowych.


Najważniejszym jednak czynnikiem sprawnego jej funkcjonowania byli i są ludzie, którzy ją tworzyli. Silny nacisk położyli na rozwój i rozbudowę sieci bibliotecznej na terenie gminy Stryszawa. W 1964 roku pracę zawodową w bibliotece rozpoczęła Rozalia Ryczek, która pełniła rolę kierownika do 1984 roku, od września 1984r. obowiązki kierowania placówką przejął Marian Hołota i pełnił je do 27.X.2011r. Od 28.X.2011r. obowiązki dyrektora pełni Jadwiga Mikus. Sieć biblioteki stanowiły filie w: Hucisku, Kukowie, Lachowicach, Krzeszowie, Stryszawie na Krzyżówce oraz punkty biblioteczne. Reforma administracyjna jednak nie ominęła i naszej gminy, w konsekwencji czego władze lokalne podejmowały decyzję o stopniowej reorganizacji sieci, aż do całkowitej likwidacji filii i punktów bibliotecznych. Dzisiaj biblioteka, aby mogła spełniać swoją misję musi nadążać za zmianami, potrzebami otoczenia, dlatego jest miejscem, gdzie nie tylko możemy wypożyczyć książkę jako źródło wiedzy, relaksu, ale miejscem integracji środowiska, wielofunkcyjnym centrum informacji. Jest ośrodkiem dokumentacji życia społecznego. Gromadzi wszelkie piśmiennictwo dotyczące regionu, biografie poświęcone ludziom naszego regionu, wszelkie dostępne publikacje. Biblioteka łączy cechy biblioteki tradycyjnej z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi.

Copyright: Jadwiga Mikus