Gminna Biblioteka Publiczna

w Stryszawie

Gminna Biblioteka Publiczna w Stryszawie
Biblioteka to miejsce gdzie nowe technologie wyznaczają nowe zadania, dlatego dzięki naszej ofercie ułatwimy Ci:
  • korzystanie z komputerów bez konieczności ich kupowania,
  • bezpłatny dostęp do Internetu o szybkości 4 Mb/s,
  • możliwość skorzystania z bezprzewodowej sieci WiFi,
  • możliwość skorzystania z multimediów, pakietu Microsoft Office Word 2010
  • sposobność wykonania wydruku komputerowego, ksero.
JUŻ PO RAZ DUGI!!Po raz drugi Gminna Biblioteka Publiczna w Stryszawie znalazła się w gronie finalistów programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach poprzez wyposażenie bibliotek w nowoczesny sprzęt komputerowy. Całkowita kwota wydatków na realizację zadania wynosi 27 400,00 zł., czego 4110,00 zł. tj. 15% całkowitej kwoty wydatków stanowi wkład własny biblioteki, a 23 290,00 zł. to dofinansowanie ze środków Instytutu Książki. Dzięki temu dofinansowaniu biblioteka w Stryszawie zakupi 6 komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem i laptop.Dofinansowano ze środków Instytutu Książki

Gminna Biblioteka Publiczna w Stryszawie znalazła się w gronie finalistów programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. To nowy program dotacyjny Instytutu Książki realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2012. Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów i udostępnianie ich on-line. W zakresie otrzymanego dofinansowania w kwocie 9 997,00 zł. biblioteka zakupi: 2 zestawy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne oraz niezbędne oprogramowanie. Jeden komputer służyć będzie naszym czytelnikom, drugi przeznaczony będzie do obsługi bazy danych i katalogowaniu zbiorów Zgodnie z regulaminem zobowiązani jesteśmy do skatalogowania oraz umieszczenia w katalogu on-line wszystkich jednostek inwentarzowych biblioteki do 31.XII. 2014 roku. Dzięki temu nasi użytkownicy nie wychodząc z domu będą mogli sprawdzić zasób księgozbioru , dostępność książki. Mamy nadzieję, że realizacja tego zadania podniesie jakość świadczonych usług, usprawni pracę i przekaz informacji o księgozbiorze.

Copyright: Jadwiga Mikus