Gminna Biblioteka Publiczna

w Stryszawie

Gminna Biblioteka Publiczna w Stryszawie
Biblioteka to miejsce gdzie nowe technologie wyznaczają nowe zadania, dlatego dzięki naszej ofercie ułatwimy Ci:
  • korzystanie z komputerów bez konieczności ich kupowania,
  • bezpłatny dostęp do Internetu o szybkości 4 Mb/s,
  • możliwość skorzystania z bezprzewodowej sieci WiFi,
  • możliwość skorzystania z multimediów, pakietu Microsoft Office Word 2010
  • sposobność wykonania wydruku komputerowego, ksero.


70 lat naszej biblioteki


Historia Gminnej Biblioteki Publicznej w Stryszawie sięga roku 1947. Swoją 70 letnią działalnością udowodniła i udowadnia sens i potrzebę istnienia. W czasie jej ponad półwiecznego funkcjonowania zmieniała się: sieć biblioteczna, organizacja i zarządzanie instytucją, lokale, zmieniali się kierownicy, kadra bibliotekarska, ale niezmiennie pozostawała jej rola i zadania. Jej historia to szereg dat, wydarzeń, którą tworzyli i tworzą ludzie, których niejednokrotnie trudne warunki lokalowe, finansowe nie zniechęcały do prowadzenia działalności wykraczającej poza statutowe zadania. W wyniku reformy administracyjnej w 1990 roku nowi gospodarze bibliotek –samorząd, widząc trudności w utrzymaniu status quo, podjął decyzję o stopniowej reorganizacji sieci bibliotecznej, aż do całkowitej likwidacji. Pojawiła się jednak chęć dokonania zmian i przełamania stereotypu biblioteki, jako instytucji konserwatywnej. I dzisiaj stryszawska biblioteka to nie tylko półki z książkami, to miejsce w którym gościmy znanych ludzi, autorów książek, przyjmujemy wycieczki, realizujemy projekty, bierzemy udział w konkursach, grantach. Inicjatorami wielu tych przedsięwzięć są miłośnicy książek, dzieci i młodzież, wszyscy, którzy przejawiają potrzebę wspólnych działań. W roku 2015 wkroczyliśmy mocnym akcentem w nowoczesność, udostępniając użytkownikom katalog on-line i uruchamiając elektroniczną wypożyczalnię. Przed nami jednak ciągle nowe wyzwania. Nie możemy zapominać o prestiżu biblioteki w oczach naszych mieszkańców, bo to miejsce wyjątkowe, w którym warto i powinno się być. Dzięki zrozumieniu i otwartości na innowacyjność Wójta Gminy możemy się cieszyć ciągłym jej rozwojem, a efekty podejmowanych działań widoczne są nie tylko w zmieniającym się wyglądzie biblioteki, ale przede wszystkim w wzrastającej liczbie nowych użytkowników.

Copyright: Jadwiga Mikus