Gminna Biblioteka Publiczna

w Stryszawie

Gminna Biblioteka Publiczna w Stryszawie

Drodzy czytelnicy!

Jeżeli chcielibyście przeczytać lub zasugerować nam kupno jakiejś książki, której nie ma jeszcze w naszych zbiorach, prosimy o przesłanie propozycji na adres e mail: biblioteka.stryszawa@interia.pl
Dzięki Waszym propozycjom będziemy mogli dostosować się do Waszych potrzeb i oczekiwań, które w miarę możliwości będą brane pod uwagę przy zakupie nowości.


  Klauzula informacyjna
 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż:
 • 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminna Biblioteka Publiczna w Stryszawie z siedzibą w Stryszawa 277A, 34-205 Stryszawa
 • 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: iod@switchprojekt.pl
 • 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań placówki:
 • 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz świadczące usługi na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Stryszawie.
 • 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • 6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wycofania zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 • 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 • 9. Pani/Pana dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Copyright: Jadwiga Mikus

Darmowy licznik odwiedzin