Gminna Biblioteka Publiczna

w Stryszawie

Gminna Biblioteka Publiczna w Stryszawie
Biblioteka to miejsce gdzie nowe technologie wyznaczają nowe zadania, dlatego dzięki naszej ofercie ułatwimy Ci:
  • korzystanie z komputerów bez konieczności ich kupowania,
  • bezpłatny dostęp do Internetu o szybkości 4 Mb/s,
  • możliwość skorzystania z bezprzewodowej sieci WiFi,
  • możliwość skorzystania z multimediów, pakietu Microsoft Office Word 2010
  • sposobność wykonania wydruku komputerowego, ksero.
Program Rozwoju Bibliotek


Dzięki zaproszeniu Biblioteki Suskiej, biblioteka w Stryszawie jako Biblioteka Partnerska znalazła się
w gronie uczestników pierwszej edycji Programu Rozwoju Bibliotek.

        Program Rozwoju Bibliotek jest przedsięwzięciem prowadzonym w ramach światowego Programu Rozwoju Fundacji Billa i Melindy Gates. Partnerem i grantobiorcą jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, która na realizacje pięcioletniego programu otrzymała grant 28 mln dolarów. W Polsce realizatorem programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, którego realizację protegują: Biblioteka Narodowa, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Książki, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Związek Gmin Wiejskich, Urzędy Marszałkowskie i Wojewódzkie, Grupa Onet.pl oraz Microsoft Corporation.

        Celem przedsięwzięcia jest ułatwienie polskim bibliotekom publicznym dostępu do komputerów, szkoleń, Internetu. Wzmocnienie roli informacyjnej i społecznej bibliotek wiejskich, aby dzięki nowoczesnym technologiom komunikacyjnym miały szansę stać się nowoczesnymi centrami informacji, wiedzy, kultury i edukacji.

W Małopolsce koordynatorem programu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie.


Program Rozwoju Bibliotek


Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego


Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Copyright: Jadwiga Mikus