Gminna Biblioteka Publiczna

w Stryszawie

Zbiory specjalne

Dzisiaj zbiory specjalne biblioteki znacznie wzbogacają naszą ofertę.
Aktualnie zasób ten liczy 108 jednostek, ale w miarę zainteresowania zbiory będziemy systematycznie powiększać.


Biblioteka gromadzi i udostępnia:

Copyright: Jadwiga Mikus